Over kreatiefboek.frl

Krystkaartwebsite

Wolkom yn myn webwinkel: kreatiefboek.frl.
Tegearre mei myn man stean ik faak op antyk, kuriosa en rommelmerken, meast yn it noarden fan ús lân.
Wat eins nea ûntbrekt op ús kream, binne boeken op it mêd fan handwurkjen.
Elts jier, fan it begjin ôf oan, binne wy presint op’e handwerkfair fan “De Vertakking” yn Ryptsjerk (by Ljouwert).
Der wurdt my faak frege, ha jo ek in winkel  of in website?
Oan’t no ta moast ik altyd né sizze…
Op myn site fine jo in greate fariaasje oan twaddehâns boeken.
Breidzje, hake, naaie, borduurje, filte, weve en spinne, mar ek oer wurkje mei papier, tou, pitriet ensafuorthinne.
Sykje jo in speciaal boek of patroon, mail my mar, maartjeeppinga99@msn.com.

Welkom op mijn site: Kreatiefboek.frl.
Samen met mijn man sta ik geregeld op antiek, curiosa en rommelmarkten, vooral in de noordelijke provincies.
Een vast onderdeel van het aanbod op onze kraam zijn tweedehands boeken op het gebied van handwerken.
Ook ben ik altijd aanwezig op de handwerkfair van “de Vertakking” in Ryptsjerk (bij Leeuwarden) met een groot aanbod handwerkboeken en handwerkbenodigdheden.
Vaak krijg ik de vraag of ik een winkel heb of een website.
Een winkel niet, maar nu wel een website.
Op mijn site een ruim aanbod tweedehandsboeken over allerlei soorten handwerk.
Bent u op zoek naar iets speciaals of een specifiek patroon, mailt u gerust, maartjeeppinga99@msn.com.